Archive for the month "Sierpień, 2015"

faktura koloru…

zapach lata…

ukształcenie konturne…

niezależnie od chcenia…

owies…

spokojnie…(calm…)

śpioszek…(sleepflower…)