Archive for the month "Październik, 2016"

Dwa słońca…dwa światy

Dal…nie sina!

Przenikanie…

Powolne rozbudzanie…

Ulubiona dżdża…