Archive for the month "Wrzesień, 2015"

kolorowy mrok

27 zachód września …

horyzontalne zażółcenie zajściem…

blaski i cienie jesieni…

(nie-dzielny) Borowik…

ale ja w lesie…

moje ulubione…