Archive for the month "Październik, 2017"

Co się patrzysz…?

Wszyscy Święci czekają…

Liście…nie, bo niebo.

Blue point…

Tylko popatrzeć chciałem

Niebo…nie bo liście

z@szło z@ d@leko…