Archive for the month "Październik, 2017"

Co się patrzysz…?

Wszyscy Święci czekają…

Liście…nie, bo niebo.

Blue point…

Tylko popatrzeć chciałem

Niebo…nie bo liście

z@szło z@ d@leko…

Snucie…

Na innej liście…

Dobre miejsce na liście…

Stróż…

kolorowe chwile…

dla siebie…

kołysanie…

Wielodoznaniowość

Mosaic

na trzeźwo… 

Pol Anka…

Niby jak inne, a inna…

Nasza ulica…

Orzełek…

zakodowane