Archive for the month "Sierpień, 2016"

Nieprawda…(untruth…)

wrzosienne ubarwienie…

Pasikonik zielony…

ludzie z lodu…(people from the ice…)

zielony autoportret …