The Winner is Kamil Stoch

Ciangaponga 😀

Reklamy

Witrażowo

Ciangaponga

Koc od Hoffera i Sedlaka za miejsce 4 i 5.

Jeszcze będzie pięknie! Don’t worry!!!

Nic nie mówić…

Czy przyjdzie na czas…

Woodworm printer’s Google maps…

Bliżej gwiazd…