Dwa słońca…dwa światy

Dal…nie sina!

Przenikanie…

Powolne rozbudzanie…

Ulubiona dżdża…

ciepłe brązy

brown

brązłości ciepłych poświata złota…

zarysowanie…

wrzesien