fale…

hmm…

Nibiru…

gap…

za(gap)ienie?

Dożynki 2017

trzy bańki…dwa

trzy bańki…