Archive for the month "Kwiecień, 2016"

lubię deszcz…

zmęczenie…

iglaście…

w cieniu, w blasku…

ubielenie zawilcowe…

dzięcioł brzozowy…(birchy woodpecker…)

karpa pokorna…w kolorze „SATI”