Archive for the month "Grudzień, 2016"

Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech…

Kolorowo nie jest…