Archive for the tag "art"

waldprok

Takie zajście…

Przejście…

Fiolet…

słońce moje…

Widno… krąg 

Kolorowo nie jest…