Archive for the month "Listopad, 2017"

Wstajemy…

 li już opadły …ście

Róż drew…

Pod kreską…

Będzie jak było…

Przejścia miejsce…

Niepodległa…