Archive for the day "Październik 22, 2016"

Dwa słońca…dwa światy

Dal…nie sina!