Archive for the month "Lipiec, 2016"

przed zachodem…(before sunset…)

Pada deszcz… ( it’s raining…)

Gdyby mniejszy był…