Archive for the month "Październik, 2015"

wszystko…

mgłą sklejone…

poczytalność…

ryzykowne przy-zbliżenie…

puszny promyk…

spomarańczerwienie zieleni…

natura