Archive for the day "Październik 24, 2015"

smutność…

w życia cieniu…