Archive for the day "Październik 21, 2015"

błysk pamięci…(zewnętrzna pamięć flash…) taki format