Archive for the day "21 października, 2015"

błysk pamięci…(zewnętrzna pamięć flash…) taki format