Archive for the day "Wrzesień 27, 2015"

horyzontalne zażółcenie zajściem…

blaski i cienie jesieni…

(nie-dzielny) Borowik…