Archive for the day "Wrzesień 11, 2015"

Tylko raz na ten świat Bóg nam pozwala przyjść…