Archive for the day "Wrzesień 6, 2015"

wykluczenie naznaczeniem…

trzy kolory…schnienie

wieś…(village…)