Archive for the day "14 września, 2014"

taki krzyż do niesienia …

nie widać ognia… (dont see fire…)

optymizm…