Archive for the day "Sierpień 30, 2014"

za słaby, by można go odczuć…

jak brzozy kora… jasne.