Archive for the day "30 sierpnia, 2014"

za słaby, by można go odczuć…

jak brzozy kora… jasne.