Archive for the day "24 sierpnia, 2014"

dobra rada …

oczy…

inność…(otherness…)

patrzydełko…