Archive for the day "Sierpień 24, 2014"

dobra rada …

oczy…

inność…(otherness…)

patrzydełko…