Archive for the day "Sierpień 15, 2014"

niewyraźność, rozmycie…