Archive for the day "Sierpień 9, 2014"

spacerografia uliczna …

grafika ponadczasowa …

szary? … nie !

„BUK” patrzy …

ususzanie …