Archive for the day "1 sierpnia, 2014"

Jedzmy jabłka ! :-)

szarobrązy…

Warszawa 70 lat temu…(Warsaw 70 years ago…)