Archive for the day "22 lipca, 2014"

było, minęło…(was passed …)

niebieska mgła…(blue mist…)