Archive for the day "2 lipca, 2014"

dotykiem koloruję na niebiesko…(Enej-Lili)

pierwszą kawą z rana …

panoramic sunset…