Archive for the day "Czerwiec 27, 2014"

potocznie orzeźwia strumieniem swym…

holidays in Wroclaw (Poland)