Archive for the day "Czerwiec 23, 2014"

miejsce pobłogosławione ? (blessed land ? )

zazłoszczenie