Archive for the day "Czerwiec 22, 2014"

w parku, pod platanem…