Archive for the day "Czerwiec 18, 2014"

takie owoce zbieramy, jakie kwiaty były…?