Archive for the day "Czerwiec 17, 2014"

zza z gałęzi kotary patrząc…

tak się cieszę…

czterolistne maki… (four-leaf red weed…)