Archive for the day "Czerwiec 16, 2014"

lasu mowa … losu dary …