Archive for the day "Czerwiec 1, 2014"

słyszysz? … cisza

chęć uchwycenia, wsparcia pragnienie…

otulona tuja…