Archive for the day "Kwiecień 28, 2014"

i znikło… nic nie jest jasne do końca.