Archive for the day "Kwiecień 24, 2014"

świat nie musi być kolorowy… wystarczy by piękny był.