Archive for the day "Kwiecień 16, 2014"

też w tę stronę …

pięknie …

…i cóż nam „śmierć” może zrobić ?

piękno o włos …