Archive for the day "Kwiecień 13, 2014"

Baśń …

pa ppa, papparapa pa ppa …

a życie toczy się dalej…