Archive for the day "Kwiecień 12, 2014"

głęboka purpura…

od żołnierza…

by chronić sny …